Mapa d’activitats d’estiu de la Molina

6 December 2014

Il·lustració del mapa per fulletó de les d’activitats d’estiu de la Molina. Realitzada amb llapis i tractament digital. El fet de coneixer el terreny m’ha facilitat molt la feina.

Ilustración para Folleto del Mapa de actividades de verano de La Molina. Realizada con lápiz y digital. El hecho de conocer el terreno me ha facilitado el trabajo.

La Molina Mapa Actividades

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Tumblr