Gràfica aplicada

27 January 2015

Realització de la imatge gràfica integral, per la empresa de cosmètica per a perruqueries Sergilac i la aplicació a fullets, packaging, etc…

Realización de la imagen gráfica integral, para la empresa de cósmetica para peluquerias Sergilag y aplicaciones a folletos, packaging, etc…

slac01                           slac02 slac03slac04 slac05 slac06 slac08

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Tumblr